6003. Codex Caesareus Upsaliensis i faksimil

Objektsbeskrivning
Codex Caesareus Upsaliensis. A facsimile ed. + NORDENFALK, C. Codex Caesareus Upsaliensis. An Echternach gospel-book of the eleventh century. Sthlm. - Upps. 1971.

Folio. Ill.
Perg., hperg. Mörkröd klotkassett. Första 2 bladen i kommentardelen med reva i yttre marginal. Upplaga tryckt i 500 ex. 2 vol. i kassett.