6505. LENAEUS, KNUT NILSSON. Delsboa illustrata, eller

Objektsbeskrivning
LENAEUS, KNUT NILSSON. Delsboa illustrata, eller Delsbo socken i norra Helsingland,... Stockholm (Nyström och Stolpe) 1764.

8:o. (16), (1)-256, (2) s. 1 utv. grav. karta, 1 utv. träsnittsplansch (alla, något brunfläckad), träsnitt i texten.
Något nött brunt samtida hfrbd, monogram i guld på främre pärm, guldorn. rygg m. fem upphöjda bind, stänksnitt. Enstaka brunfläckar. Gamla biblioteksstämplar på tlbl. Namnteckning på försättsbladet. Enstaka brunfläckar.