6085. BAND AV GEORG HORNBEIN FÖR DROTTNING KRISTINA.

Objektsbeskrivning
BAND AV GEORG HORNBEIN FÖR DROTTNING KRISTINA.
CHEMNITIUS, M. Wårs Herres och Frelsares Jesu Christi Passio eller Pijnos historia... på Tydsko författad... förswenskad aff Arvido Olai. Linköping (Chr. Günter) 1644.

Samtida skinnband, pärmarna med drottning Kristinas vapen med kunglig krona i mitten, tydligare på bakre pärmen, guldbordyr med blomdekor i hörnen, rygg med upphöjda bind och svag blomdekor, rygg nött och med skador i övre del samt liten spricka i främre nedre yttre fals. Titelblad inom rössjeram. Titelbladet och flera blad i början med stora fuktfläckar, senare endast i marginalerna. Delvis några maskhål. Foto.

Se: Sten G. Lindberg: Queen Christina bindings (ur Queen Christina of Sweden Documents and studies, Stockholm 1966). First Swedish style.
Georg Hornbein (Memmingen 1594-1649 Stockholm), var verksam bokbindare 1624-49.