92. Anders Zorn, Vicke, etsning

Objektsbeskrivning
ANDERS ZORN
1860-1920
Vicke
Etsning, 1918, signerad Zorn.
I. 19,8 x 29,5 cm
LITTERATUR: Asplund 281 Hjert & Hjert 166, ZG 281