44. Lennart Rodhe

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LENNART RODHE
1916-2005
Björndans
Färgserigrafi, signerad, daterad och numrerad Lennart Rodhe 1990, 17/65.
S. 121 x 80,5 cm
LITTERATUR: Millroth 296