73. Axel Fridell

Objektsbeskrivning
AXEL FRIDELL
1894-1935
Den gamla antikvitetshandeln (Little Dorrit)
Torrnål, Stockholm 1932-33, signerad A. Fridell, II/II état, med blekt påskrift i tusch av Fridell.
I. 15,9 x 19,6 cm S. 35 x 47,5 cm
LITTERATUR: Asplund 280, Haskel 344