53. Axel Fridell

Objektsbeskrivning
AXEL FRIDELL
1894-1935
Mr. Simmons (Tidningsläsaren)
Torrnål, London 1933, signerad med blyerts Axel Fridell, signerad och daterad i plåten A. Fridell 1933.
I. 29,8 x 23,9 cm S. 45,5 x 38 cm
Vackert avdrag, något gulnad längs bladets ytterkanter, god kondition.
PROVENIENS: Privat samling, Falun
LITTERATUR: Asplund 307, Haskel 365, état V