5. Karmstolar och stolar, Slöjdföreningens skola 1930

Objektsbeskrivning
SLÖJDFÖRENINGENS SKOLA, karmstolar, 2 st. och stolar, 4 st., Göteborg 1930, ritningarna utförd av Lars W Schlyter, karmstolarna tillverkade av Frans O Bergstedt och stolarna av Herry E. D.Ringdahl och Einar Schultz, fanerade i makassarebenholtz, höjd 90, sitthöjd 43 cm

HISTORIK
Slöjdföreningen i Göteborg bildades den 15 december 1846, man kom två år senare att starta en skola som fortfarande finns kvar idag men med namnet Högskolan för design och konsthantverk (HDK).
Skolan hade under 1900-talets början varit representerade på olika utställningar, dels med ritningar men även med elevarbeten. Nämnas kan bl.a.konstindustriuttällningen i Stockholm 1909 samt den Baltiska  utställningen i Malmö 1914. En mer betydande utställning var Göteborgsutställningen 1923.

Till Stockholmsutställningen 1930 fick man möjlighet att deltaga i den hall för dyrbarare rumsinredningar, tillsammans med bl.a Nordiska Kompaniet, Stockholms Stads Hantverksförening, Möbelfirman David Blomberg m.fl. Man började i god tid med att under höstterminen 1928 bestämma huvuddragen för interiörens utformning och dess möblering. Under vårterminen 1929 utarbetades större delen av detaljritningar och arbets året 1929-30 för att färdigställa arbetet. Interiören var ett medelstort vardagsrum - salong "i ett hem för samlande av konstslöjd föremål av olika slag". Förutom möbler kom man även att  i andra hallar ställa ut textilier, metallarbeten, keramik och bokhantverk.

För formgivningen av själva rumsinteriörer så lät man skolans möbelsnickare Hans J Axelsson att rita såväl rummet som alla möblerna förutom stolarna som ritades av Lars W Schlyter. Möblerna är sedan tillverkade av eleverna vid skolan yrkesavdelning för möbelsnickeri. Efter utställningen kom möblerna åter till Göteborg där de såldes. Samma familj kom att köpa soffa, bord, stolar, byrå och spegel som nu säljs.

UTSTÄLLD
Stockholmsutställningen 1930. Hall 8 för dyrbarare rumsinredningar rum 9.

LITTERATUR
Slöjdföreningens skola på Stockholmsutställningen 1930, bilder av skolans utställningsföremål med text av Sigfrid Ericson, Göteborg 1931.
Stolarna ritning plansch 4 och 5, bilder plansch 9, 10, 15 och 16.