459. Ola Billgren, Romantiska Landskap

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLA BILLGREN
1940-2001
19 Romantiska landskap
Signerade och daterad Ola Billgren 1981 - 1983. 19 st färglitografier, varierande bildmått mellan H41 cm - B47 cm.

Under 1970-talet utvecklades Ola Billgrens måleri. Det tidigare fotorealistiska måleriet fick ge vika för mer måleriska uttryck. I början av 1980-talet kom hans intresse för collage att leda det konstnärliga uttrycket i en mer romantisk riktning, vilken är synlig i litografisviten 19 Romantiska landskap. Här undersökte han förhållandet mellan ljuset och färgen där deras impressionistiska uttryck påminner om sekelskiftets vemodiga stämningsbilder, där de skiktade färglagren behandlar seendets komplexitet och skiftningarna mellan abstraktion och konkretion. Hela litografisviten 19 Romantiska landskap finns idag i Moderna Museets samlingar.