406. Bertil Herlow-Svensson,

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BERTIL HERLOW-SVENSSON
1929-2012
Konstruktion - spiral
Aluminium, 280 x 40 x 40 cm.

PROVENIENS
Konstnärens kvarlåtenskap
Stockholms Auktionsverk, Moderna, hösten 2014, katalognr 683
därefter i privat samling, Bryssel


Bertil Herlow-Svensson räknas som en av de mest betydande företrädarna för konkret konst i Sverige. Skulpturerna är geometriskt och matematiskt beräknade med drag av minimalism och flimrande optisk konst.

Verken har en sval, ren och industriell känsla och är komponerade av identiska enheter i geometriska system och upprepningar, vilka kan varieras, byggas på eller dras ut i all oändlighet. Bertil Herlow-Svensson inledde sin konstnärsbana vid 35 års ålder och fick sitt genombrott 1967 då han var en av de utvalda i den riksomfattande "Multikonst".