312. Isaac Grünewald, Parkmotiv

Objektsbeskrivning
ISAAC GRÜNEWALD
1889-1946
Parkmotiv
Signerad och daterad Isaac 09. Olja på duk fäst på pannå, 28 x 36 cm.

I Sverige brukar vi ofta datera det moderna måleriets födelse till mars 1909. Då ägde en historisk genombrottsutställning rum på Hallins Konsthandel i Stockholm, debututställningen för en krets av svenska Matisse-elever som August Brunius gav namnet "1909 års män ", med Isaac Grünewald som dess stridbare banérförare.

Grünewald hade åren 1905-1908 studerat vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm med Karl Nordström och Richard Bergh som lärare och han var alls inte otacksam för vad de gett honom. Men när han upptäckte Edvard Munch och Ernst Josephson hände något, det naturalistiska fick ge vika för det nya. Och det nya skulle så småningom innebära rena färger i dramatisk rörelse.


För frågor och konditionsrapport kontakta pierre.olbers@auktionsverket.se