21. Axel Salto, väggpaneler, 2 st

Objektsbeskrivning
AXEL SALTO, väggpaneler, 2 st, 1930-tal, teak och bemålade, dekor av figurer, med gångjärn, höjd 208 cm; viss bemålning med färgbortfall