89. Hans Agne Jakobsson, takarmaturer, 1 par

Objektsbeskrivning
HANS AGNE JAKOBSSON, takarmaturer, 1 par, Markaryd 1960-tal, stomme i mässing, varje armatur med sex hängande kupor i blåsigt bruntonat glas, höjd 78, diameter 95 cm; något anlupna