64. Sekretär, 1950-60-tal, snickarmästarkvalitet

Objektsbeskrivning
SEKRETÄR, 1950-60-tal, snickarmästarkvalitet, fanerad med mahogny och lönn, fronten med åtta lådor, bakom skrivklaffen inredning med brevfack och små lådor, höjd 136, 94 x 44 cm; smärre skador, invändiga gångjärn för klaffen saknas

Ändringar
Invändiga klaffgångjärn saknas