57. Axel Einar Hjort, "Oh boy", byrå, NK

Objektsbeskrivning
AXEL EINAR HJORT, "Oh boy", byrå, Nordiska Kompaniet 1931, bonad och mörkbonad björk, fem lådor med lister i relief, brickmärkt NK 33930 - C16631, höjd 90, 100 x 48 cm; smärre slitage

HISTORIK
Byrån finns förtecknad i NK:s ritningsarkiv och är där betecknad som "byrå av björk", "Oh boy" och "lagervara". Ursprungsritningen är daterad 8 mars 1929 och byrån är följaktligen ett tidigt exempel på Hjorths formgivning för Nordiska Kompaniet. Modellen ställdes ut på Stockholmsutställningen 1930.