56. Axel Einar Hjorth, "Bellman", fåtöljer, 3 st., NK

Objektsbeskrivning
AXEL EINAR HJORTH, tillskrivna, "Bellman", fåtöljer, 3 st., Nordiska Kompaniet, Stockholm 1930-tal, stomme och ben i björk, stoppad fast klädsel i grönt tyg, höjd 80 cm; omklädda, visst slitage

HISTORIK: Modellen "Bellman" är ritade 1928 enligt Nordiska Kompaniets arkiv.