41. Olof Hult, "Mikrokosmos", amplar, 1 par

Objektsbeskrivning
OLOF HULT, "Mikrokosmos", amplar, 1 par, Näfveqvarns bruk, gjutjärn, dekor av sol, stjärnor och växter i relief, bemålade i rödbrunt, medföljande upphängningsanordning, urnans höjd 13 cm och diameter 38 cm, total höjd 103 cm

HISTORIK: Modellen ställdes ut på Parisutställningen 1925.