353. Per Olof Ultvedt, Utan titel - mobil

Droit de suite

Objektsbeskrivning
PER OLOF ULTVEDT
1927-2006
Utan titel - mobil
Rörelseobjekt, bemålat trä med elektrisk motor, 80 x 110(i rörelse 140) x 14 cm