292. Axel Nilsson, Nejlika i kruka

Droit de suite

Objektsbeskrivning
AXEL NILSSON
1889-1991
Nejlika i kruka
Signerad Axel Nilsson. Olja på pannå, 25,5 x 33,5 cm.
Utförd 1929

PROVENIENS
Tandläkare Gunnar Danielson, Stockholm
Dr Marc Sandler, USA
Mr Ralph Sandler, USA
därefter i svensk privatsamling

UTSTÄLLD
Färg & Form, Stockholm 1999

LITTERATUR
Hilding Linnqvist, Axel Nilsson, Bonniers Konstböcker 1935 sidan 29