282. Olle Baertling, Paris 1955

Droit de suite

Objektsbeskrivning
OLLE BAERTLING
1911-1981
Paris 1955
Signerad och daterad a tergo Baertling 1955 Paris. Olja på duk, 97 x 195 cm

I början av 1950-talet i Paris kom Olle Bærtling i kontakt med Réalités Nouvelles med bland andra konstnären Auguste Herbin. Bekantskapen med denne visade Bærtling vägen till det nonfigurativa måleriet, det måleri, och även skulptur, som han snart skulle sätta sin personliga och unika prägel på. Det handlade om kompositioner med oavslutade triangulära former, sammanbundna med svarta band och med en kraftfull och avvikande kolorit. Denna avvikande färgskala skulle vara "onaturlig", det vill säga att den inte representerades av naturens ofta sammansatta färgspektra, utan vara klar och konstruerad. Dessa oavslutade trianglar, som konstnären kallade "öppen form", bidrar, tillsammans med de helt homogena färgplanen, till att det saknas det som han kallade "naturalism", i detta sammanhang relationen mellan för- och bakgrund. Hans trianglar är inte "äkta", de svarta banden är inte räta som de vid första anblicken tycks vara, utan båglinjer avpassade att kompensera de inneslutna färgfältens spänning. Bilden blir således oerhört spänd men stabil. Det finns dock inget kalkylerande matematiskt i Bærtlings målningar. För honom var målandet ett ständigt korrigerande och förtätande av ytorna till dess hans intuition fört fram honom till en bild som "stämmer", som lösgör sig från dukytan, och vars fritt svävande kraftfält fångar ögat och genomtränger mottagaren.