272. Vera Nilsson, Morgon

Droit de suite

Objektsbeskrivning
VERA NILSSON
1888-1979
Morgon
Signerad VN. Olja på duk, 51 x 67 cm
Utförd 1946

PROVENIENS
Fil lic. Fritiof Wikström, Stockholm
Charles Nilssons samling, katalognr 88

UTSTÄLLD
Vera Nilsson, Retrospektiv utställning, 1975, katalognummer 94
Utställningen visades av Sveriges Allmänna Konstförening på Konstakademien i Stockholm under februari 1975, av Nordiska konstförbundet i Oslo resp. Köpenhamn under mars-april / april-maj, och på Norrköpings konstmuseum under sommaren.