90. Edward Wormley, "New York", soffa, Dux

Objektsbeskrivning
EDWARD WORMLEY, "New York", soffa, Ljungs industrier/Dux cirka 1959, modell 5316, benställning i bok, klädd i brun textil, höjd 76, bredd 230 cm; smärre slitage

LITTERATUR
Jämför Henschen & Blomberg, "Svenskt Möbellexikon", Förlagshuset Norden, Malmö 1961, band II, se bild s 747.