89. Alf Svensson, takarmatur, Bergbom

Objektsbeskrivning
ALF SVENSSON, takarmatur, Bergboms, 1950-tal, modell T-19/3, mässing, genombrutna skärmar i grålackerad plåt, totalt sex ljuspunkter, höjd 68 cm; mindre slitage