84. Sune Lindström,fåtölj, Sverige 1940-tal

Objektsbeskrivning
SUNE LINDSTRÖM, tillskriven, fåtölj, 1940-tal, fast stoppad klädsel i grått tyg, ben i bok, höjd 101 cm; omklädd

HISTORIK
Sune Lindström var utbildad vid Bauhaus i Dessau samt vid Tekniska skolan i Stockholm där han tog examen 1931. Han bedrev egen arkitektverksamhet från 1932-40 för att senare bli lärare i stadsbyggnad vid Tekniska skolan samt professor i stadsbyggnad vid Chalmers i Göteborg.

Liknande fåtölj finns avbildad på ett fotografi från Wiwen Nilssons hem tagit i Lund på 1940-talet.