66. Matta, troligen Jönköpings läns hemslöjd

Objektsbeskrivning
MATTA, troligen Jönköpings Läns Hemslöjd, rölakan, 246 x 160 cm