64. Rakel Callander, matta, rölakan

Objektsbeskrivning
RAKEL CALLANDER, matta, rölakan, signerad RC, 246 x 163 cm