52. Matta, sannolikt Finland, rölakan

Objektsbeskrivning
MATTA, sannolikt Finland 1930-tal, rölakan, 358 x 237 cm; mindre kantskada, senare fransar