375. Jaroslaw Flicinski, Flowers

Droit de suite

Objektsbeskrivning
JAROSLAW FLICINSKI
Polen, född 1965
Flowers
Signerad och daterad på baksidan Jaroslaw Flicinski 1992. Olja på duk, 215 x 150 cm.