374. Leon Tarasewicz, Utan titel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LEON TARASEWICZ
Polen, född 1957
Utan titel
Signerad och daterad på baksidan Leon Tarasewicz 1989. Olja på duk, 190 x 130 cm.

PROVENIENS:
Galerie Nordenhake, Stockholm/Berlin

Leon Tarasewicz är en av Polens ledande samtida konstnärer. Hans målningar letar sig gärna utanför dukens begränsningar med installationer som täcker både golv och väggar. På den 49:e Venedigbiennalen representerade han Polen med en väldig golvmålning som förde tankarna till en gigantisk plogad åker i neongult, blått och rött. Hans lantliga uppväxt i Walily betydde intensiv kontakt med naturen och hans målningar, till synes abstrakta, har ofta utgångspunkten i skogslandskapet, fälten och ängarna i landsbygden kring uppväxtorten.
Hans konst verkar bedrägligt enkel; kompositioner av former som reflekterar rytmen hos trädstammar, grenar, gräs och staket. Allt är enkelt men samtidigt svårt att verbalisera. Målningarnas essens finns djupt därinne och strålar ut från varje linje och färgstråk, från varje spår av hans penselföring. De linjära indelningarna av duken som han så ofta använder följer inte från någon geometrisk modell utan är födda ur känslan och fångar hans uppfattning av naturen.

Leon Tarasewicz är utbildad vid konstakademin i Warsawa mellan 1979-84. Med en utmärkande färgkänsla, fokus och dynamik har han lyckats kombinera strategier från rörelser som färgfältsmåleriet, minimalismen och jordkonst och fört dessa vidare in i vår samtid. Med avstamp i konstnärskap som Morris Louis och Frank Stella under 60-talet och Robert Smithson, Walter de Maria och Denis Oppenheim under 70-talet har Tarasewicz hittat ett eget unikt uttryck för att tolka naturen.