367. Björn Dawid Dawidsson, 179585

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BJÖRN DAWID DAWIDSSON
född 1949
"179585" - ur serien "P2", 1983
Signerad och daterad på baksidan Dawid 1984/2007. Pigmentprint, upplaga 3 + 2 ap, bildstorlek 61 x 76 cm.

Utställningar
Liljevalchs 2008, Stockholm.

Litteratur
Hybris 2008, ill. sid. 78
Dawid, This is a photograp, ill. sid. 177