358. Bjarne Melgaard, Untitled

Droit de suite

Objektsbeskrivning
BJARNE MELGAARD
född 1967
Untitled, 2015
Akryl på duk, 180 x 180 x 5 cm.

Bjarne Melgaard är provokatören som inte väjer för att skåda in i sin egen kaotiska känslovärld och inre landskaps mörkaste utmarker. Måleriets akt är inte någon försiktig process för Melgaard utan ett vilt, rasande och potentiellt livsfarligt utfall. Hans konst talar till oss på ett språk hämtat från de subkulturer där han hämtar sin inspiration. Ämnena rör sig inom ett särpräglat icke-normativt system där han gestaltar destruktiva utlevelser, extrema sexuella fantasier och ren dödslängtan. Att vanhelga det borgerliga och utagera det undertryckta är avsiktligt vulgära yttringar för att, på ett så direkt sätt som möjligt, komma åt det psykologiskt komplexa i skapandet.

Melgaard har uppnått en unik position på den norska och internationella konstscenen med sina uttrycksfulla målningar, teckningar och skulpturer. Hans distinkta stil och provokativa teman har gjort honom till en kontroversiell men högt respekterad konstnär. Visionen är säregen men hans konst bygger vidare på en lång expressionistisk tradition som bottnar i Edvard Munchs konstnärskap. I vidare mening betecknas expressionismen av en seendets akt som manifesterar konstnärens inre upplevelse i ögonblicket för skapandet. Melgaard är en instinktiv och genuin konstnär som använder sig av ett expressionistiskt språk eftersom den så tydligt frånträder akademisk och klassisk standard. Hans konst växer i den glimt av ljus där hans konstnärliga längtan och inre demoner möts.