356. Keith Haring, Untitled II

Objektsbeskrivning
KEITH HARING
USA, 1958-1990
Untitled II
Litografi, 1982, signerad, daterad och numrerad K. Haring, 3.82. A. P. 4/8.
I. 58 x 85 cm. S. 64 x 91,5 cm
Lithograph, 1982, a proof aside of the edition of 40, signed, dated and numbered.
PROVENIENS: Stockholms Auktionsverk, Moderna våren 2009, Auknr: 1141
LITTERATUR: Littman, Keith Haring, Editions on paper 1982-1990 (Untitled 1-6, 1982)

Ändringar
Felaktig bildhänvisning i den tryckta katalogen