351. Lotta Hannerz, Culture

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LOTTA HANNERZ
född 1968
Culture
Signerad och daterad på baksidan. Olja på pannå i fyra delar, 130 x 198 cm.

PROVENIENS:
Angelika Knäpper Gallery, Stockholm

LITTERATUR:
Angelika Knäpper Gallery, Lotta Hannertz 110%, avbildad.

Hannerz arbetar ständigt med att förskjuta perspektiven och låter oss aldrig riktigt känna oss trygga med tanken på vad det är vi egentligen ser. Hur ser verkligheten egentligen ut? I en värld som i mångt och mycket påminner om vår egen skapar hon sina scener och ögonblicksskeenden. Synvillan är dock ständigt närvarande, likaså leken med proportionerna. Här skapas en värld som saknar de definitiva svaren, en värld som suddar ut gränserna mellan vad som är den fysiska eller fiktiva verkligheten. Själv har hon sagt att "Verkligheten är bara toppen till ett isberg".
Lotta Hannerz är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm men hon bor och arbetar i Paris. För de flesta blev hennes namn bekant när hon i vattnet vid Strömmen i Kungsträdgården i Stockholm placerade en gigantisk näsa och en pekande hand. Att just med hjälp av måleri, skulptur och installationer bygga illusionistiska världar där sanningen är ständigt undanglidande har blivit något av hennes signum.