350. Cecilia Edefalk, Självporträtt

Droit de suite

Objektsbeskrivning
CECILIA EDEFALK
född 1954
Självporträtt
Signerad och daterad på baksidan Cecilia Edefalk 1995. Olja på duk, 60 x 40 cm.

LITTERATUR:
Cecilia Edefalk, Kunsthalle Bern 1998 / Moderna Museet 1999, Stockholm, utställningskatalog, jämför fotografi sid 31

PROVENIENS:
Galleri Brändström+Stene, Stockholm

"Självporträtten målade jag ett åt gången i diverse konstellationer. Alla är utförda i mer eller mindre samma storlek men ingen är i naturlig storlek. Jag började med en enda målning och sedan tänkte jag att det skulle vara intressant att antyda olika förståelsenivåer. När man tittar på mina självporträtt förefaller det som om man alltid ser samma figur. Men om man tittar noga upptäcker man att de är målade på mycket annorlunda sätt och att de alla har olika uttryck. De tolv självporträtten visar att jag förändrades medan jag målade dem. Upprepning av ett motiv kan också skänka bilden en viss genomslagskraft. Dukarna i "In the Painting the Painting" målade jag samtidigt, i samma position som de visas. Förlagan var en målning som jag utfört med ett fotografi som förebild."
(Del av intervju med Cecilia Edefalk ur utställningskatalog, Kunsthalle Bern/Moderna Museet)