340. Ulf Rollof, Äggkläckningsväst

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ULF ROLLOF
född 1961
Äggkläckningsväst
Objekt i blandteknik; textil, plast, metall, ägg och kärl.