332. Klara Lidén, Untitled (Bierbank)

Droit de suite

Objektsbeskrivning
KLARA LIDÉN
född 1979
Untitled (Bierbank)
Inkjet print, 130 x 240 cm (51.18 x 94.49 in)
Edition 2 of 3 +2 AP

PROVENIENS: Galerie Neu 2011

Untitled (Bierbank) visades för första gången på Galerie Neu i Berlin 2011 vilket var Klara Lidéns första solopresentation i Berlin. Konstverket utforskar likt Lidéns övriga verk ett växelspel mellan allmänna och privata rum. När stadens papperskorgar, reklampelare eller konstnärens ägodelar visas upp i gallerirummet skiljer sig Untitled (Bierbank) genom att vara gestaltande. Ett flertal bänkar och bord har vid olika tillfällen fotograferats ovanifrån och sedan exponerats i samma bild. Statisk men samtidigt flimrande påminner bilden betraktaren om dessa otaliga bord den suttit vid i tyska ölhallar som faktiskt är nästintill identiska. Det sociala rummets förutsättningar, möjligheter och konsekvenser blir påtagliga genom konstverket som nästan kan upplevas som en film med sina många exponeringar. Likt en subtil superhjälte som nattligen gör vår stad säker utför Klara Lidén rearrangemang av både objekt och sig själv i det allmänna och privata vilket belyser nyanserna i att vara medborgare och/eller aktivist.

Med solopresentation på Moderna Museet i Stockholm och specialomnämning på den 54:e Venedigbiennalen 2011 räknas Klara Lidén (f.1979) som hennes generations mest framgångsrika konstnär i Sverige. Internationellt är hennes konst flitigt presenterad på museer och konstinstitutioner och under enbart 2018 kan bland andra Bundeskunsthalle i Bonn, Centre Pompidou i Paris, National Portrait Gallery i London och Hammer Museum i Los Angeles nämnas som utställningsplatser.