329. Christer Strömholm, Pojkarna, Montreuil - Paris

Droit de suite

Objektsbeskrivning
CHRISTER STRÖMHOLM
1918-2002
Pojkarna, Montreuil - Paris 1962
Signerad. Gelatinsilverfotografi, 40 x 30 cm.

LITTERATUR:
Hasselblad Center: Imprints by Christer Strömholm - The Hasselblad Award 1997, avbildad sidan 27
Christer Strömholm & Centro de la Imagen: Nueve segundos de mi vida - Christer Strömholm, 1999, avbildad sidan 17
Bokförlaget Max Ström: P.S. Post Sciptum - Christer Strömholm, Mölnlycke 2012, avbildad sidan 99


Bland alla de skickliga bildskapare som fostrats i den svenska fotografitraditionen intar Christer Strömholm en alldeles särskild plats. Möjligen beror detta på den inspiration han utövat på generationer fotografer och filmare under sin långa tid som lektor vid Kursverksamhetens Fotoskola i Stockholm, en numera kultförklarad utbildningsinstitution. Men trots denna betydelse är den fotografiska bilden hans absoluta idiom och uttrycksmedel, även om hans fingeravtryck avtecknar sig i elevernas bilder.

I mitten av 1940-talet studerade han måleri hos Otte Sköld och Isaac Grünewald och senare vid akademierna i Paris, Faenza och Florens. Som fotograf intar en rad av hans bilder en minutiös och ikonografisk beskrivning av människor med ovanlig sexuell läggning och utanförskap. Ett förhållande som gjorde att Christer Strömholm fick stor uppmärksamhet i Sverige under tidigt 1960-tal. En tid med ett mer begränsat synsätt på olika ting än det som råder idag. Hans bilder hade då visats i varuhuset NK:s dåtida utställningslokal och på Galleri Observatorium i Stockholm och väckt viss aggression.

Strömholms bilder var inte utförda i Sverige. Han förklarade gång efter annan att han inte kunde fotografera i Sverige och att han med kamera i handen kände sig främmande i det svenska klimatet. Istället valde han att söka upp sina vänner runt Place Blanche i Paris eller motiv i spanska bordeller och i avlägsna portugisiska fiskebyar. Orter som hade ett annat livsflöde och tempo än det som Christer upplevde i Sveriges efterkrigsvärld. Trots dessa litet spektakulära miljöer är bilderna av barnen de som mest griper tag i betraktaren. Han hade själv en olycklig barndom vilket möjligen förklarar hans djupa insikt i barnens värld och verklighet.

Christer Strömholm var inte yrkesfotograf i vanlig bemärkelse. Han var främst en äventyrare, en målande konstnär, reseledare, bartender, sjöman, översättare och som ung medlem i norska motståndsrörelsen mot de nazistiska ockupanterna. Han verkade även som hemlig kurir med dokument rörande kriget mellan Finland och Sovjetunionen. Även om dessa äventyrliga historier tenderade att växa i betydelse och omfång med åren så fanns säkert en viss sanning i Christers alla berättelser. Som lärare förordade han småbildskameran Leica, Tri-X-negativfilmen och D-76-framkallaren. Koder, som kan tyckas vara meningslösa för den oinitierade men som för den kunnige står för ett förhållningssätt till livet. Trots den tragik som gömmer sig i hans svartvita fotografier speglas ändå livslust och glädje.