318. Lennart Nilsson, Ingemar Bergman, vilande

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LENNART NILSSON
1922-2017
Ingmar Bergman, vilande.
Stämpel på baksidan, Copyright Lennart Nilsson, gelatinsilverfotografi, 58 x 27 cm.