313. Lennart Olson, Bryssel, 1958

Droit de suite

Objektsbeskrivning
LENNART OLSON
1925-2010
Bryssel, 1958
Signerad och numrerad Lennart Olson 5/15. Gelatinsilverfotografi, 72 x 92 cm.
Late print

LITTERATUR:
Broar, 1991, Maneten Göteborg, utställningskatalog, avbildad.
Tio Fotografer, TIO 40, 1998, utställningskatalog, avbildad sid 47.
Ulf Hård af Segerstad, From one side to the other, Bridges photographed by Lennart Olson, 2000, avbildad sid. 147.
Lennart Olson och Pontus Hultén, Looking back, 2001, avbildad.

Ändringar
Signerad och numrerad Lennart Olson 5/15. Full bladstorlek är 72 x 92 cm.