303. Anders Widoff, Antibes

Objektsbeskrivning
ANDERS WIDOFF
född 1953
Antibes
Signerad och daterad på baksidan Anders Widoff 2004. Olja på duk, 40 x 30 cm.