292. Stefan Gierowski, Obraz LXIII

Droit de suite

Objektsbeskrivning
STEFAN GIEROWSKI
Polen, född 1925
Obraz: LXIII
Signerad och daterad på baksidan Stefan Gierowski 1959. Olja på duk, 104 x 71 cm

PROVENIENS
Ingenjör Herbert Sundin, Stavre, Jämtland, vidare i arv till nuvarande ägare.

Herbert Sundin köpte en konstsamling, där denna målning ingick. Herberts farfar Erik Olof Sundin (1849-1930) var född i en familj som i generationer sysslat med jordbruk och handelsfärder. Kring 1850 hade träpatroner från Sundsvall börjat köpa skogar, bygga flottleder och avverka i hans hemtrakt. Erik Olof gav sig redan i tjugoårsåldern in i affärer med hästar, skogar, fastigheter och sågverk. Hans framgångsrika affärer förde honom ända till norra Ryssland och han blev med tiden både grosshandlare och bankdirektör. Hästar och trav var alltid ett av hans huvudintressen, liksom gården i Stavre, vilken han lät bygga 1890 och idag förvaltas den av sundinska Stiftelsen Stafgård och vittnar om en spännande period i bygdens och Sveriges historia.