275. Amadé Barth, Rue Vergineau, Paris

Objektsbeskrivning
AMADÉ BARTH
1899-1926
Rue Vergineau, Paris
Signerad och daterad -22. Olja på duk, 61 x 46 cm.

PROVENIENS: Beijers Auktioner, katalog 35, vårauktion 1989, katalognr 14

UTSTÄLLD: Minnesutställning, Färg och Form, Stockholm 1944
Minnesutställning, Göteborgs konstmuseum, 1952