267. Joan Miró, Sans titre

Droit de suite

Objektsbeskrivning
JOAN MIRÓ
Spanien 1893-1983
Sans titre
Signerad Miró. Tusch och gouache på papper, 26,5 x 51 cm.
Utförd 1968, speciellt målad till bokverket Joan Miró y Cataluña av Juan Perucho

Certifikat av ADOM (Association pour la Défense de l'Oeuvre de Joan Miró) daterat Paris 2 juli 2018 medföljer

PROVENIENS
Svensk privatsamling, Stockholm

LITTERATUR
Juan Perucho: Joan Miró y Cataluña, ediciones poligrafa, S.A. 1969, avbildad i färg på uppslag sidorna 248-249, bild 163Den surrealistiske mästaren Joan Miró är en av Spaniens viktigaste 1900-talskonstnärer och en av de största inom den katalanska konsten. Han förvandlade världen runt sig med en tydlig enkelhet, vare sig det var med en symbol, spår av ett finger, en hand, vatten på papper, en till synes bräcklig linje på duken eller papperet. Han frammanade en värld full av poetiska och drömska förvandlingar.

Mirós privatliv är närmast retfullt enkelt och alldagligt. Under sin uppväxt i Barcelona höll han sig undan de jäsande bohemkretsarna och senare i Paris uteblev han från de mer subversiva och skräniga aktiviteterna som hans surralistvänner ägnade sig åt. Hans livsföring hade ett omåttligt behov av renlighet, ordning och reda. I ateljén härskade prydligheten själv där konstverken stod propert travade enligt ett för konstnären ensamt känt system.

Miró utförde det aktuella verket 1968 till den katalanske poeten, författaren och konstkritikern Joan Perucho i Gutierres-Duques bokverk över konstnären Miró y Cataluña. Trots att konstnären 1956 valde att flytta från Paris till Palma de Mallorca och Villa Son Abrines med en stor ateljé, var han livet igenom knuten till Barcelona och den katalanska myllan. Lierade med varandra gav de varandra livskraft och berömmelse. Valet av Palma de Mallorca var dock inte så märkligt i och med att hustrun Pilar Juncosa var född på denna medelhavsö. Målningens handavtryck, likt en stämpel, återfinner man första gången i Mirós konstnärskap den 29 augusti 1935 i målningen Apparitions (Visions). En stark symbol som senare även användes av de abstrakta konstnärerna som till exempel Jackson Pollock. Målningen uppvisar den mogne Mirós idé om en allt större förenkling, där några få tecken eller linjer, en begränsad palett av rött och gult (Kataloniens färger) och svart, sparsamt utnyttjad, ger en kraftfull verkan. Ofta är utgångspunkten för en målning en slumpvis tillkommen färgfläck utifrån vilken bilden växer fram under strängt organiserande av dess irrationella form. Hur spontan en bild än kan verka har endast det första momentet uppstått fritt, resten är minutiöst kontrollerat i enlighet med Mirós krav på balans i kompositionen. Genom att befria sina bilder från illusioner och anekdoter har Miró nått förenklingens yttersta gräns.

Konstnären är i år internationellt uppmärksammad med en stor och viktig retrospektiv utställning på Grand Palais i Paris. En utställning som visar upp nära 150 verk ur hans långa konstnärskap. Utställningen pågår fram till februari 2019.


"Målningen uppstår ur penseldragen som ett poem uppkommer ur orden."
Joan Miró