258. Gösta Adrian-Nilsson, Valparaiso

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GÖSTA ADRIAN-NILSSON
1884-1965
Valparaiso
Signerad GAN (i ankare). Olja på pannå, 45,5 x 29,5 cm.
Utförd ca 1919

PROVENIENS
August Heyman (1880-1960), Göteborg
därefter i arv fram till nuvarande ägare


Gösta Adrian-Nilsson (GAN) är en av de få tidiga avantgardisterna inom svensk målarkonst. Från en jugendinspirerad stil sökte han sig vid 1910-talets början till Berlin där han kom i kontakt med kretsen kring Herwarth Waldens galleri Der Sturm. Där visades
fransk kubism med Léger, Gleizes och makarna Delaunay samt italiensk futurism och verk av Kandinsky och Franz Marc. Liksom de senare hyllade GAN det teknologiska framåtskridandet och fångade framför allt kraften och rörelsen i sina målningar. I programskriften Den gudomliga geometrin från 1922 propagerade GAN med starkt emotionella formuleringar för en abstrakt konst. En viss påverkan från Kandinsky är tydlig. Under första delen av 1920-talet bodde GAN i Paris, där han stod i kontakt med franska kubister som Fernand Léger och övergick till en mera syntetisk och samlad kubism med sjömän, harmonikaspelare, husarer, idrottsmän etc. som omtyckta motiv.

Hösten 1919 flyttade GAN temporärt till hamnstaden Göteborg. Jan Torsten Ahlstrand har skrivit om denna korta sejour i sin bok om konstnären från 1985: "Under större delen av hösten 1919 bodde GAN i Göteborg. [.] GAN hoppades att få komma med som fripassagerare ombord på ett fartyg till Sydamerika eller Söderhavet - bort från den europeiska civilisationen. Som ett uttryck för dessa drömmar tillkom den lilla målningen 'Valparaiso' efter att han sett namnet på ett fartyg i Göteborgs hamn. I hamnen såg han också en dag en vit flagga med ett svart ankare och en tvärställd röd pil - Det blir hädanefter min signatur! skriver han i dagboken den 21/9 1919."

Det aktuella verket är en större version av den lilla målning omnämnd i Ahlstrands text. I båda målningarna har GAN inkorporerat titelns bokstäver i det kubistiska motivet. Dessutom är auktionens målning signerad med den karakteristiska signaturen; ankare och röd pil, till skillnad från den mindre målningen. Kompositionen är dessutom mer dynamisk, mer futuristisk och mer kraftfull i auktionens målning.