250. Nils Dardel, Två män och en kvinna

Objektsbeskrivning
NILS DARDEL
1888-1943
Två män och en kvinna
Signerad Dardel. Akvarell på papper, 63 x 48 cm.
Utförd 1931

PROVENIENS
Direktör August Heyman (1880-1960), Göteborg
därefter i arv fram till nuvarande ägare

UTSTÄLLD
Exposition Nils Dardel, Föreningen för Nutida Konst, katalog No 2, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1939, katalognr 214
Minnesutställning, Liljevalchs konsthall, Stockholm 1955, katalognr 239

LITTERATUR
Konst i svenska hem - målningar och skulpturer från 1800 till våra dagar, första delen, Bokkonst, Göteborg 1942, omnämnd sidan 138, samling 162
Karl Asplund: Nils Dardel, SAK 1957, II. De senare åren, avbildad och omnämnd på sidan 92, omnämnd även i illustrationsförteckningen sidan 250 samt upptagen i förteckningen över konstnärens arbeten sidan 263


NILS DARDEL - Två män och en kvinna

"En annan ikonografiskt gåtfull akvarell kom till 1931, under skilsmässans tid, då Dardel tog upp ett gammalt motiv från 1919 ur "Den trevliga sommarsöndagen", en ung dam på promenad med två uppvaktande herrar, hennes man som med en konfirmands allvar leder henne vid armen och stirrar troskyldigt rakt fram, medan en elakt grinande rival på andra sidan inlett en munter och livligt besvarad flirt med henne. Det låg ju mycket nära till hands att tro att akvarellen inspirerats av den aktuella äktenskapliga situationen [...] "

Med dessa ord beskriver Karl Asplund auktionens målning i sin biografi över konstnären.

Dardel gifte sig i Paris 1921 med adelsflickan Thora Klinckowström och ett år senare föddes deras dotter Ingrid. Under somrarna vistades den unga familjen hos Thoras familj på det lilla tessinska slottet Stafsund på Ekerö utanför Stockholm. Här samlades en inspirerande blandning av intellektuella och kulturella personer. Dardel kom väl överens med Thoras familj och den idylliska miljön runt godset gav honom både inspiration och arbetsro. Dock var äktenskapet problematiskt och slutade med skilsmässa.

Nils Dardel var konstnären som hade modet att vandra sin egen väg. Såväl på det personliga som på det måleriska planet var han särlingen som vågade vara annorlunda. Högst närvarande på den internationella konstscenen och synnerligen medveten om modernismens alla ismer med allt vad de innebar valde han istället att finna, hålla fast vid och utveckla sitt alldeles särpräglade uttryck. Otto G Carlsund berättar: "Vi beundrade och avundades honom hans självständighet som människa och konstnär. Bland tusen andra falska var han den ende äkta independenten. Inte så att förstå som skulle han ha gått oberörd av sin tid och opåverkad av de olika konstströmningarna. Tvärtom var han i högsta grad ett barn av sin tid, i det att han saklöst och med iver slungade sig in i frågorna och löste dem, gav sig i kast med de konstnärliga problemen och redde ut även dem. Men han gjorde det på sitt eget sätt och blev aldrig slav under en eller annan dogm."

Dardel verkade i en tid där staffettväxlingen mellan den gamla och nya tiden höll på att ske. I en tid när många andra visade det groteska och fula räddes han ej att skildra elegansen, ej heller att vara utlämnande på det personliga planet. Med en sällan skådad exakthet förmedlades budskapen i de psykologiska händelserna - människans liv, känslor och företeelser har ingen annan förmedlat med sådan kraft och stringens som Dardel. I gränslandet mellan verklighetens och drömmens värld såg han det som inte bara uppfattades med ögonens uppriktiga betraktelse.