243. Staffan Hallström, Den barmhärtige samariten

Droit de suite

Objektsbeskrivning
STAFFAN HALLSTRÖM
1914-1976
Den barmhärtige samariten
Olja på duk, 66 x 105 cm. Utförd omkring år 1963-65.
Jämför med Den barmhärtige samariten, 1965, i Moderna Museets samlingar, MOM 315.

PROVENIENS: Tidigare i Svenska Handelsbankens konstsamling.
Svensk privatsamling.

UTSTÄLLD: Staffan Hallström - retrospektiv utställning, Malmö museum, 1967, katalog 260 (en version av Den barmhärtige samariten, daterad 1963 utställd som kat. nr. 29 (tillhör Rådman Gösta Ohlson, Göteborg).

LITTERATUR: Christian Farber (red.): Konst i Svenska hem, samling I, 1942, upptagen i Med. Dr. Gunnar Jönssons samling, Nockeby, nr. 378, sidan 248.