228. Wifredo Lam, Pleni Luna

Objektsbeskrivning
WIFREDO LAM
Kuba 1902-1982
Pleni Luna
Signerad Wi Lam. Pastell på papper, 66 x 48 cm.
Förlaga utförd 1974, utgiven av AH Grafik, Stockholm, för litografiserien "Pleni luna", med text av José Pierre och Ragnar von Holten.

PROVENIENS
AH Grafik, Stockholm

Äktheten bekräftad av konstnärens son Eskil Lam i ett mejl daterat 4 oktober 2018.

"Varje bild är en kosmogoni - födelse, alstrade, kamp och död vävs in i kompositionens 'handling', alltid i samma extatiska, vibrerande rytm. Och bilderna blir på ett egendomligt sätt tidlösa - uråldriga om man så vill och verkar ha funnits till lika länge som livet självt. Men främst ligger nong Wifredo Lams storhet i hans skildring av livet som en magisk rit som på ett fullkomligt naturligt sätt förenar två världars kulturer, erfarenheter och föreställningsvärldar". Ragnar von Holten