225. Leander Engström, Muren, Toscana

Objektsbeskrivning
LEANDER ENGSTRÖM
1886-1927
Muren, Toscana
Signerad och daterad Leander Engström Settignano 1921. Olja på pannå, 50 x 70 cm

PROVENIENS
Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, våren 2001, katalognr 669

"På nyåret 1921 flyttade Leander Engström med familjen till Florens och slog sig snart ned i Settignano utanför staden. Vid den tiden började en ny fas i hans måleri. Motiven var italienska landskap och porträtt sedda på ett helt nytt sätt. Engströms umgicks nära med familjen Fougstedt och i samvaro med Arvid Fougstedt utvecklades ett mer detaljerat måleri som så småningom övergick i en form av detaljrealism som fått namnet den nya sakligheten. Parallellt med detta studerade konstnären ivrigt 1300- och 1400-talets italienska konst från tiden före renässansen. Bland förrenässansens målare fann han ett uttryck som stämde överens med de egna konstnärliga strävandena. Han studerade främst Giotto, Lorenzetti och Gaddi, som just hade gestaltat figurer och landskap utan att vara störda av påträngande naturtrogna ideal och där landskapet utgör en fri, rytmisk sammanställning av naturintryck som omskapats av konstnärerna. Även gestalterna fick sin form mer ur ett imaginativt, ideellt skapande. Denna nya värld fascinerar honom så att han förändrade sitt måleri på nytt." (Åke Fant m.fl: Leander Engström, utställningskatalog Prins Eugens Waldemarsudde 1986)