218. Inge Schiöler, Vildapel

Droit de suite

Objektsbeskrivning
INGE SCHIÖLER
1908-1971
Vildapel
Stämpelsignerad Inge Schiöler. Olja på duk, 66 x 73 cm.
Utförd 1970
Gunnar Hjorthén nr 598
Intygad på baksidan av Joyous Schiöler och Gunnar Hjortén

Inge Schiöler är en av de tre mest erkända och uppskattade göteborgskoloristerna. Tillsammans med Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg bildar han den magiska färgtrion. Född i Strömstad, kom han redan som 19-åring in vid Valands Konsthögskola som elev för Tor Bjurström. Efter studietiden i Göteborg blev det i början av 30-talet studieresor till Paris och Spanien. I mitten av 30-talet försämrades hans hälsa dramatiskt och blev 1935 inskriven på St. Jörgens mentalsjukhus, där han fick stanna fram till 1962. Inge Schiöler tillbringade och målade de sista åren på sitt älskade Syd-Koster.

Schiöler är väl den som kanske anses vara den mest ärliga målaren av alla konstnärer. Han målade inte för någon publik, konstkritiker eller för att tjäna pengar utan för sin egen del. Han målade för att det var hans högsta önskan och att naturen gav honom en sådan inspiration. Han blev på något sätt ett med naturen i sitt måleri. Han hade inombords sin egen färgskala och från paletten eller direkt, ibland blandat på berget, flödade färgen ivrigt ut på duk och pannå. Denna målning Vildapel från 1970 är ett bra exempel på hur han förmedlar sin fantasi och färgkänsla i skildringen av denna rosväxt en tidig sommardag.