213. Einar Jolin, Vasaparken - vinter

Droit de suite

Objektsbeskrivning
EINAR JOLIN
1890-1976
Vasaparken - vinter
Signerad och daterad Jolin 1964. Olja på duk, 54 x 65cm.

PROVENIENS
Gåva av konstnären till nuvarande ägares föräldrar

Einar Jolin kom att bli sin tids stockholmsskildrare framför alla andra. Ingen annan har med sådan intensiv hängivenhet skildrat vår svenska huvudstad såsom denna elegansens utsökta mästare. Under slutet av 1800-talet och några decennier in på 1900-talet återgav konstnärerna sitt Stockholm i mycket skiftande framställningar. Individualismen var tydlig, nydanare och traditionalister - yngre och äldre - arbetade sida vid sida och fram växte således väsensskilda gestaltningar av staden.

Till de unga entusiasterna intar Einar Jolin en särställning. Han tillhörde de konstnärer som under nittonhundratalets inledande år varit i Paris och tillskansat sig den nya tidens måleri. Tillsammans med övriga konstnärer som skulle komma att gå under benämningen 1909-års män, med Isaac Grünewald i spetsen, var Jolin en av de som banade modernismens väg till Sverige.

Stockholm skulle för alltid vara en av Jolins stora källor till inspiration. Som en turist i sin egen stad vandrar och söker han, iakttar och förevigar. Redan under paristiden framträdde i Jolins måleri hans utpräglade sinne för kompositionens jämvikt och harmoni. Här visar han, som alltid, prov på ett säkert och utsökt färgsinne parat med en utpräglad känsla för linjens nerv och rytm.